Baza wiedzy o kompetencjach medialnych i informacyjnych

Przedstawiamy wybór raportów obejmujących badania z ostatnich kilku lat, które były realizowane przez różne instytucje naukowe, edukacyjne i rządowe, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prezentujemy także najbardziej rozpowszechnione na świecie katalogi kompetencji medialnych i informacyjnych, wykorzystywane przez podmioty zajmujące się edukacją medialną i informacyjną (uczelnie, instytucje kultury i organizacje pozarządowe).

Opisy katalogów i raportów przygotowali: dr Radosław Bomba, Ewa Rozkosz, dr Grzegorz Stunża.

Katalogi kompetencji

Raporty badawcze