1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

The SCONUL Seven Pillars of Information Literacy

Twórca: Society of College, National and University Libraries (SCONUL)
Rok: 2011
Kraj: Wielka Brytania

Pobierz katalog

W Wielkiej Brytanii powstała jedna z ciekawszych propozycji standardów kształcenia kompetencji informacyjnych: 7 filarów kompetencji informacyjnych. Jest ona efektem prac Stowarzyszenia Bibliotek Uczelnianych i Narodowych (Society of College, National and University Libraries), zrzeszającego przede wszystkim angielskie i irlandzkie biblioteki szkół wyższych. Pierwsze wydanie filarów ukazało się w 1999 r. Prezentowane wersja została opublikowana w 2011 r. 7 filarów to 7 głównych kompetencji, które powinny być rozwijane w ciągu całego toku studiów: 1) rozpoznanie [własnych potrzeb informacyjnych], 2) zakres i zasięg [potrzebnej informacji], 3) strategia wyszukiwania, 4) wyszukiwanie, 5) ocena, 6) zarządzanie [danymi, informacją], 7) prezentacja. SCONUL założyło, iż studenci będą rozwijać umiejętności i wiedzę opierającą się na wymienionych filarach w toku całych studiów. Dzięki temu będą świadomie i w bardziej ukierunkowany sposób korzystać z informacji.

Według SCONUL ścieżka rozwoju kompetencji informacyjnych na uczelni rozpoczyna się na poziomie podstawowym (novice), a kończy na poziomie zaawansowanym (expert). To uproszczenie wpisujące kompetencje informacyjne w kontekst studiowanego kierunku. Chodzi o sukcesywne poznawanie przez studentów tego, jak zorganizowana jest informacja powiązana z przedmiotem ich zainteresowań (tematyką studiów) i jak najlepiej mogą z niej skorzystać do realizacji własnych celów. SCONUL zakłada, że w przypadku różnych kierunków, odmienne będą oczekiwania stawiane uczącym się. Większy nacisk może być położony na znajomość źródeł czy sposób prezentacji. To założenie zdeterminowało sposób wizualizacji filarów jako kolumn ustawionych w kręgu. Twórcy 7 filarów chcieli podkreślić, że wspinaczka [metafora autorki] na szczyt każdego z filarów odbywać się może w sposób nierównomierny. Ta wizualizacja miała oddawać również nielinearność działań związanych z informacją (pomiędzy działaniami symbolizowanymi przez filary zachodzą relacje, ale nie mają one charakteru ustalonej sekwencji ruchów).

W katalogu wyróżnić można następujące elementy:


Obie listy (wiedza i dyspozycje) można rozumieć jako wykaz zakładanych efektów prowadzonej w uczelni edukacji informacyjnej.

Wróć do listy katalogów i raportów