1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Standards for the 21st Century Learner

Twórca: American Association of School Librarians (AASL)
Rok: 2007
Kraj: USA

Pobierz katalog

Katalog opracowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych – American Association of School Librarians [AASL]. Określa ramy dla edukacji informacyjnej. Stowarzyszenie zabiega o włączanie standardów zawartych w dokumencie do programów nauczania w amerykańskich szkołach. Zaaprobowana przez szkołę, ujęta w dokumencie wizja kształcenia kompetencji informacyjnych, ma być realizowana przez bibliotekarza lub we współpracy z biblioteką szkolną.

Standards for the 21st Century Learner otwiera lista założeń przyjętych przez twórców. Najważniejsze z nich, to przekonania, że:

Zasadnicza część katalogu podzielona została na cztery części. Każda z nich odpowiada grupie praktyk związanych z uczeniem się rozumianym zarówno jako indywidualne zadanie, jak i praktyka społeczna. Najogólniej ujmując, chodzi o praktyki związane: 1) ze zdobywaniem informacji i poszerzaniem wiedzy, 2) wyciąganiem wniosków i podejmowaniem decyzji, 3) dzieleniem się wiedzą, byciem etycznym członkiem społeczeństwa demokratycznego oraz 4) rozwojem osobistym.

Poszczególne części zostały podzielone wg schematu: umiejętności; dyspozycje charakteryzujące uczącego się w działaniu (demonstrowanie umiejętności); odpowiedzialność (postawy); strategie samooceny. Włączone w ich obręb treści dotyczą wyłącznie kompetencji informacyjnych. Są wspólne dla uczniów w różnym wieku, być może dlatego poszczególne standardy sformułowane są na dość dużym stopniu ogólności (np. “wykorzystuje technologie do analizowania i organizowania informacji”). Katalog stanowi zatem ramę do formułowania celów, jakie szkoła umieści w programie edukacji informacyjnej dla dzieci w wieku 7 czy 14 lat.

Analizując katalog, niezależnie od założeń przyjętych we wstępie, można dostrzec jego uniwersalność. Standardy związane są z całożyciowym uczeniem się, właściwie podporządkowane rozwijaniu tych zdolności, które pozwolą uczącemu się rozwijać w sposób niezależny od formalnej instytucji.

Wróć do listy katalogów i raportów