1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Information Literacy Standards for Student Learning: Standards and Indicators

Twórca: American Association of School Librarians (AASL), Association for Educational Communications and Technology (AECT)
Rok: 1998
Kraj: USA

Pobierz katalog

Katalog przygotowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych (American Association of School Librarians) we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Środków Komunikacji i Technologii w Edukacji (Association for Educational Communications and Technology). Uznawany za jeden z najstarszych standardów kształcenia kompetencji informacyjnych na świecie (w literaturze naukowej z zakresu informatologii). Zorientowany na kompetencje informacyjne. Według twórców stanowi ramę, w oparciu o którą budować można programy dostosowane do potrzeb lokalnych instytucji oświatowych.

W budowie katalogu wyróżnić można 3 poziomy: kategorie (kompetencje informacyjne; samodzielne uczenie się; społeczna odpowiedzialność), standardy i wskaźniki. Zgodnie z deklaracją autorów 3 na 9 standardów, koresponduje silnie z programami edukacji medialnej w bibliotekach szkolnych. Przy czym chodzi tu o programy skoncentrowane na wyćwiczeniu umiejętności korzystania z informacji (np. budowaniu pytania, czy odróżnieniu opinii od faktu). Pozostałe dwie trzecie standardów dotyczą kompetencji wspierających samodzielne (tj. niezależne, nieformalne) uczenie się oraz społecznego kontekstu korzystania z informacji.

Analizując katalog, trzeba pamiętać o dacie jego powstania. W 1998 r. wizja edukacji medialnej i informacyjnej miała zupełnie inny kształt aniżeli obecnie. Nie uwzględniała bogactwa mediów cyfrowych, aspektu budowania sieciowej tożsamości, komunikowania się za pośrednictwem mediów. Katalog oddaje jednak rozpowszechnioną (i w dużej mierze wciąż aktualną w informatologii) propozycję efektów edukacji informacyjnej.

Wróć do listy katalogów i raportów