Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze

Twórca: Filiciak M. i inni (SWPS)
Rok: 2010
Kraj: Polska

Pobierz raport

Raport został zrealizowany przez Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kierownikiem zespołu badawczego był dr Mirosław Filiciak. Badania oparte o metodę etnograficzną skupiły się na analizie wpływu jaki media cyfrowe wywierają na życie współczesnej młodzieży. Zespół sześciorga etnografów prowadził przez dwa tygodnie obserwacje i wywiady wśród młodych ludzi w trzech miastach w Polsce.

Głównym założeniem raportu było ujmowanie mediów cyfrowych nie tylko jako artefaktów, ale przede wszystkim jako praktyk kulturowych, działań społecznych. W problematyce poruszanej w raporcie pojawiły się takie zagadnienia jak: wykorzystanie mediów sieciowych do interakcji zapośredniczonej medialnie i nie zapośredniczonej, wykorzystanie mediów sieciowych do koordynacji i intensyfikacji relacji społecznych, wpływ nowych technologii komunikacji (telefony komórkowe, Skype) na relacje bliskości, wykorzystanie technologii sieciowych do autorefleksji, dzielenie się treściami w Internecie i alternatywne obiegi kultury, nowe technologie i zmiany w praktykach tworzenia i kreacji kulturowej, wpływ nowych mediów na uczestnictwo w kulturze.

Wróć do listy katalogów i raportów