1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Digital and Media Literacy: A Plan of Action

Twórca: Renee Hobbs (wyd. przez: The Aspen Institute)
Rok: 2010
Kraj: USA

Pobierz katalog

Prezentowany katalog wpisuje się w dwa dokumenty: rekomendacje z raportu Knight Commission Informing Communities: Sustaining Democracy in the Digital Age i stworzony w oparciu o nie plan działań autorstwa amerykańskiej badaczki Renee Hobbs (University of Rhode Island) zajmującej się tematyką edukacji medialnej. Plan jest propozycją autorki, a nie głosem szerszej publiczności.

Rekomendacje wspomnianej komisji obejmują m.in. kompetencje cyfrowe i medialne, dziennikarstwo obywatelskie, społeczne zaangażowanie. Ich wdrożenie ma zapewnić włączenie obywateli w pełne uczestnictwo w życiu społecznym, rozumienie na czym polega komunikacja zapośredniczona przez media, jak używać narzędzi i symboli, aby sprawnie komunikować się z innymi i czynnie uczestniczyć w kulturze. Nie mniej ważna jest odpowiedzialność za własne działania. Jest ona mocno wyeksponowana zarówno w rekomendacjach, jak i planie Hobbs. Umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji o sposobie wykorzystanie informacji otwiera podstawowy katalog kompetencji cyfrowych i medialnych. Wpisane są do niego również: zdolność analizy zawartości dokumentu, rozumienia punktu widzenia jego autora, refleksja nad własnymi działaniami, spojrzenie na nie przez pryzmat zasad etycznych i skutków tych zachowań dla otoczenia. Autorzy podkreślają potrzebę aktywnej postawy, gotowość do podejmowania działań indywidualnych oraz zespołowych, które służyć będą rozwiązywaniu problemów w rodzinie, pracy czy lokalnej społeczności.

W planie Hobbs na pierwsze miejsce wysuwa się krytyczne myślenie. Hobbs uważa, że należy odejść od edukacji medialnej, jako formy uzupełniania luk w wiedzy o technologiach. Obecnie edukacja medialna powinna w większej mierze skoncentrować się na upodmiotowieniu (upełnomocnieniu) człowieka, jako osoby która podejmuje intencjonalne decyzje o sposobie korzystania z mediów, komunikowania się za ich pośrednictwem. Propozycja ta wpisuje się w nurt szerszej edukacji emancypacyjnej. Plan Hobbs zawiera interesujące wskazówki dla instytucji i innych podmiotów zajmujących się edukacją medialną i cyfrową, dotyczą one zarówno modeli uczenia, jak i budowania partnerstwa, współpracy z otoczeniem, w końcu podejścia do samych mediów i tego, jak one są wykorzystywane przez dzieci i młodzież.

Wróć do listy katalogów i raportów