1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Trends and models of media literacy in europe: between digital competence and critical understanding

Twórca: Uniwersytet Autonoma de Barcelona
Rok: 2010
Kraj: UE

Pobierz raport

Analiza sporządzona przez naukowców Uniwersytetu Autonoma de Barcelona. W zwięzłej formie przedstawiony tu został rozwój koncepcji edukacji medialnej i rozumienia idei kompetencji medialnych przez pryzmat polityki Unii Europejskiej.

Badacze zwracają uwagę na fakt, że współczesne media przestają być jedynie narzędziami, a stają się przestrzenią życia, środowiskiem, w którym funkcjonuje współczesny człowiek. Dlatego też, aby sprawnie funkcjonować w tym świecie, niezbędne są kompetencje i umiejętności medialne.

Wczesna polityka UE zorientowana na tę problematykę koncentrowała się na dostarczeniu odpowiedniej infrastruktury i kształceniu formalnym. Przełomem w polityce UE był akt “Recommendation on the protection of minors and human dignity” (2006), dokument wykraczający poza stricte instrumentalne podejście do mediów, podkreślający kwestie bezpieczeństwa i etyki. Idea kompetencji medialnych zaczęła być również łączona z koncepcją uczenia się przez całe życie, kompetencjami społecznymi i obywatelskimi, świadomością kulturową. W 2006 roku powołana została również EU Media Literacy Expert Group, której zadaniem jest śledzenie i definiowanie nowych trendów w edukacji medialnej.

Analiza definiuje zasadnicze modele i podejścia do kompetencji medialnych w Europie, a także bada ich dobre i złe strony.

Wróć do listy katalogów i raportów