1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Model kompetencji związanych z posługiwaniem się internetem przez dzieci w wieku od 9 do 13 lat

Twórca: Zespół badawczy projektu Dzieci Sieci
Rok: 2012/13
Kraj: Polska

Pobierz katalog

Katalog stworzony przez zespół badawczy w projekcie Dzieci Sieci: kompetencje komunikacyjne najmłodszych, następnie przebudowany na potrzeby kolejnego projektu Dzieci Sieci 2.0. Pełnił rolę narzędzia badawczego, określającego obszar zainteresowań badaczy szukających odpowiedzi na pytania: jakie są kompetencje komunikacyjne dzieci i młodzieży korzystającej z Internetu? Jak rozwój tych kompetencji wspieranych jest przez rodziców i szkołę?

W katalogu wyróżniono trzy obszary: 1) Zachowania informacyjne, 2) Zachowania produkcyjne oraz 3) Życie w Internecie. Wpisano w ich obręb 7 standardów (np. “Tworzenie, przetwarzanie i prezentowanie treści” to standard umieszczony w Zachowaniach produkcyjnych, a “Partycypacja w społecznościach internetowych” w obszarze Życie w Internecie). Kolejne elementy struktury katalogu to kompetencje oraz przykłady (pozwalające określić znaczenie danej kompetencji, to jak badacze rozumieją daną kompetencje, przez pryzmat jakich działań, jakich szczegółowych dyspozycji ją definiują). Przyjęcie takiego podziału oraz zachowanie podobnych proporcji (np. w liczbie wymienionych w standardach kompetencji, brak kompetencji bez podanych przykładów), nadało strukturze hierarchiczny, a co najważniejsze przejrzysty charakter. Na podstawie modelu zbudowane zostało dodatkowe narzędzie (model) do ilościowych badań zawartości programów nauczania, przeprowadzonych w ramach projektu. Tutaj każdą kompetencje opisano językiem: wiedzy, umiejętności i postaw.

Wróć do listy katalogów i raportów