1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Study on Assessment Criteria for Media Literacy Levels

Twórca: European Association for Viewers’ Interests; Ministère de l’Education Nationale Française; Universitat Autonoma de Barcelona; Université Catholique de Louvain; University of Tampere
Rok: 2009
Kraj: UE

Pobierz katalog

Na zlecenie Komisji Europejskiej konsorcjum składające się z pięciu organizacji i instytucji (naukowych oraz rządowych) opracowało narzędzia mierzenia kompetencji medialnych Europejczyków. Opierając się na dostępnych danych, przeprowadzonych przez inne podmioty badaniach, ustalono katalog indywidualnych kompetencji medialnych (Individual Competences, s. 34-44). Sposób ustalenia tego katalogu nie został opisany dostatecznie klarownie, aby móc go zrekonstruować. Utworzony katalog kompetencji ma charakter narzędzia badawczego. Obejmuje wiedzę, umiejętności i postawy (medialne i informacyjne), które pożądane są u współczesnych mieszkańców starego lądu.

Katalog ma trójelementową strukturę, w skład której wchodzą:

Kompetencje pojawiają się w tym katalogu w dwóch miejscach, w opisie kryteriów oraz w niektórych wskaźnikach. Kryterium korzystania z technologii odnosi się przede wszystkim do podstawowej umiejętności obsługi komputera i aplikacji sieciowych. W przypadku Internetu chodzi tutaj o sprawność wykonania tak elementarnych czynności, jak chociażby skorzystanie ze sklepu internetowego. Kryterium krytycznego odbioru mieści w sobie zarówno zdolność analizy treści przekazów medialnych, umiejętność osadzania ich w szerszym kontekście, znajomość środowiska mediów i informacji, związanych z nimi praw i ograniczeń (w tym prawa autorskiego), umiejętność wykorzystania informacji do własnych celów, jak również zdolność krytycznej oceny własnych zachowań. Ostatnie kryterium – umiejętności komunikacyjne – dotyczy głownie komunikacji z innymi ludźmi za pośrednictwem mediów, zdolności rozróżnienia sfery prywatnej od publicznej, umiejętności tworzenia treści i przesyłania ich w formie cyfrowej, dzielenia się.

Katalog nie zawiera przykładów, które jasno precyzowałyby jakiego rodzaju działania podejmowane przez człowieka będą świadczyć o posiadaniu (lub nie) opisanych kompetencji.

Wróć do listy katalogów i raportów