Nowe media w polskiej szkole

Twórca: Batorski D., Jasiewicz J. i inni
Rok: 2013
Kraj: Polska

Pobierz raport

Raport prezentuje wyniki projektu badawczego “Kompetencje cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie nowych mediów w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym – diagnoza”. Składa się z trzech części. Pierwsza obejmuje charakterystykę literatury naukowej dotyczącej kompetencji cyfrowych nauczycieli zarówno polsko- jak i obcojęzycznej. Opisane publikacje obejmują okres 2002-2013 i były dobrane na bazie kryterium dostępności w sieci. Druga część bazuje na zestawieniach statystycznych oraz raportach i realizowanych na zlecenie władz i organizacji samorządowych. Trzecia przedstawia wyniki badania ilościowego realizowanego w polskich szkołach.

Raport zwraca uwagę na dostępność sprzętu w polskich szkołach, postawy nauczycieli, korzystanie przez nich z technologii informacyjno-komunikacyjnych w trakcie prowadzenia lekcji. To jedna z ważniejszych publikacji na temat stanu kompetencji cyfrowych w Polsce, zajmująca się, w przeciwieństwie do innych raportów badawczych, kompetencjami nauczycieli i szkolnym kontekstem wykorzystywania nowych narzędzi medialnych.

Wróć do listy katalogów i raportów