1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Twórca: Demos Polska sp.z.o.o
Rok: 2013
Kraj: Polska

Pobierz raport

Projekt finansowany ze środków UE, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Zrealizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Prezentowany raport w oparciu o badania empiryczne o charakterze ilościowym i jakościowym (indywidualne wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady pogłębione, oraz obserwacja metodą rozszerzonych przypadków Burawoy’a ) diagnozuje problemy związane z wdrażaniem metod kształcenia na odległość (KNO) z wykorzystaniem Internetu w Polsce i wybranych krajach Europy (Estonia, Francja, Finlandia, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania).

Badanie objęło placówki publiczne i niepubliczne (m.in.: Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego), nauczycieli, odbiorców kształcenia na odległość oraz firmy świadczące usługi edukacyjne dla dorosłych. Raport pokazuje, że najczęściej z metod kształcenia na odległość korzystają osoby, które próbują zmienić swój profil zawodowy lub osoby, które zobligowane są do dokształcania się przez wymogi pracodawców lub przepisy. Raport określa korzyści płynące z kształcenia na odległość (m.in. mniejsze koszty kształcenia, łatwiejsze łączenie nauki i pracy, dopasowanie procesu edukacyjnego do indywidualnych preferencji uczącego się). Autorzy raportu zauważają, że efektywność i walory kształcenia na odległość napotykają obecnie na liczne bariery, które uniemożliwiają efektywne stosowanie Internetu w edukacji. Są to głównie bariery mentalne (niechęć nauczycieli i kierowników placówek edukacyjnych, niedostrzeganie przez nich użyteczności metod tego typu, brak wiedzy na temat metod kształcenia na odległość i otwartych zasobów edukacyjnych) oraz bariery prawne (prawo autorskie).

Raport formułuje szereg rekomendacji oraz zalecanych działań, które przyczyniłyby się do upowszechniania kształcenia na odległość w Polsce. Jednym z istotniejszych działań, jakie proponuje jest obowiązek uzyskania kompetencji i umiejętności prowadzenia kursów na odległość w oparciu o narzędzia Internetowe przez nauczycieli (kompetencje te powinny być obowiązkowym przedmiotem studiów nauczycielskich niezależnie od specjalizacji).

Ważnym wątkiem poruszanym w raporcie jest również łatwość wykorzystania narzędzi i metod kształcenia na odległość do wspierania procesu uczenia się przez całe życie.

Wróć do listy katalogów i raportów