1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Digital Technology Snapshot of the Literacy and Essential Skills Field

Twórca: Canadian Literacy and Learning Network
Rok: 2013
Kraj: Kanada

Pobierz raport

Badania do raportu zostały zrealizowane przez Canadian Literacy and Learning Network, a ich fundatorem był The Government of Canada’s Office in Literacy and Essential Skills. Dane były gromadzone od stycznia do marca 2013 roku i objęły organizacje edukacyjne działające na terenie Kanady. Łącznie przebadano 60 organizacji i osób indywidualnych. Celem przeprowadzonych badań była diagnoza stanu wykorzystania technologii cyfrowych do rozwijania kompetencji medialnych.

Raport pokazał, że w badanych instytucjach technologie cyfrowe są powszechnie wykorzystywane jako narzędzie do szkolenia pracowników. W tym celu wykorzystuje się szereg programów i narzędzi, najczęściej jednak są to aplikacje umożliwiające tworzenie webinariów. Autorzy również zauważają, że w przesyconym nowymi mediami świecie, niezbędna staje się większa integracja technologii cyfrowych z procesem edukacyjnym. Szczególnym wyzwaniem jest wykształcenie kompetencji związanych z edukacyjnym zastosowaniem technologii mobilnych (smartfony, tablety). Badani nauczyciele potrzebują również zasobów edukacyjnych i programów wspierających edukację mieszaną (ang. blended learning, łączenie e-learningu z tradycyjną edukacją).

Ważną rolę odgrywa sformułowanie przez daną instytucję odpowiedniej polityki wspierającej wykorzystanie i rozwój technologii cyfrowych w procesie edukacyjnym. Raport wykazał również, że niezbędne do wspierania kompetencji medialnych staje się aktywne zarządzanie informacją, wykraczające poza bierne przechowywanie i udostępnianie zasobów edukacyjnych. Na zakończenie, autorzy raportu formułują szereg zaleceń, które usprawnią rozwijanie kompetencji medialnych.

Wróć do listy katalogów i raportów