1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Twórca: Dąbrowska A., Klimowicz M., Kulczycki E., Piotrowska R., Rozkosz E., Sieńko M., Siuda P., Stachura K., Stunża G. D.
Rok: 2013
Kraj: Polska

Pobierz raport

Raport przygotowany przez Ośrodek Badań i Analiz Społecznych we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Przedstawia wnioski z badania ,,Dzieci sieci 2.0 – kompetencje komunikacyjne młodych”. Jest kontynuacją wcześniejszego badania, skupiono się w nim jednak na gimnazjalnym etapie edukacyjnym. Przeprowadzono badanie ankietowe na reprezentatywnej dla Województwa Pomorskiego grupie gimnazjalistów, prowadzono także netnografię serwisów internetowych wykorzystywanych przez gimnazjalistów oraz ilościową i jakościową analizę programów nauczania. Zarówno netnografia jak i jakościowa analiza programów miały na celu uzupełnienie wniosków z badania ankietowego i ilościowej analizy programów.

Badanie wskazuje, jakie braki w zakresie kompetencji cyfrowych można zauważyć wśród gimnazjalistów. Pokazane są także pewne schematy funkcjonowania w sieci – najczęściej wykorzystywane serwisy internetowe z charakterystyką wykorzystania, sposoby publikowania i prezentowania treści w serwisach społecznościowych oraz kwestie związane z bezpieczeństwem korzystania z sieci. Atutem badania jest także dwutorowa – ilościowa i jakościowa – analiza programów nauczania, których lista została przygotowana na bazie najczęściej wykorzystywanych programów w badanych placówkach (szkołach, gdzie realizowano badania ankietowe).

Wróć do listy katalogów i raportów