1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Digital Competence in Practice: an Analysis of Frameworks

Twórca: European Comission
Rok: 2012
Kraj: UE

Pobierz raport

Autorzy raportu podejmują tematykę działań rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W tym celu analizują piętnaście przypadków prowadzenia programów edukacji medialnej i informacyjnej. Opierają się na pomysłach sugerowanych w szkolnych programach nauczania, inicjatywach wdrożeniowych i artykułach akademickich. Wskazują na konwergencję różnorodnych pól tematycznych i umiejętności w ramach prowadzenia edukacji rozwijającej wiedzę, umiejętności i rozumienie rzeczywistości opartej na nowych mediach. Według raportu dwie trzecie z piętnastu analizowanych przez nich koncepcji rozwijania kompetencji cyfrowych podaje definicję tych kompetencji. Proponują siedem obszarów rozwijania kompetencji cyfrowych: zarządzanie informacją, współpracę, komunikację i dzielenie się, produkcję treści i wiedzy, etykę i odpowiedzialność, ewaluację i rozwiązywanie problemów, czynności techniczne. Identyfikację obszarów kompetencji i ich charakterystykę traktują jako wstęp do zdefiniowania celów edukacyjnych.

Wróć do listy katalogów i raportów