1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Information and Technology Literacy Standards

Twórca: Minnesota Education Media Organization (MEMO)
Rok: 2011
Kraj: USA

Pobierz katalog

Katalog MEMO obejmuje kompetencje informacyjne i technologiczne. Nad ostatnią wersją (z 2009 r.) pracował zespół, w skład którego wchodzili bibliotekarze zajmujący się mediami, nauczyciele posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem nowych technologii, pracownicy bibliotek publicznych, szkół wyższych oraz osoby z sektora biznesu. Nad procesem budowania katalogu czuwała amerykańska organizacja non-profit posługująca się akronimem MEMO (Minnesota Education Media Organization).

Materiałem bazowym, który posłużył do tworzenia i rozwijania wcześniejszych wydań katalogu były standardy ISTE (1998) i AASL (1998). Tym samym MEMO starało się połączyć dwa obszary: 1) kompetencji potrzebnych w uczeniu się wspieranym komputerowo, 2) kompetencji związanych z korzystaniem z informacji w czasach jej gwałtownego przyrostu.

Podobnie jak „Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych” Fundacji Nowoczesna Polska, również katalog MEMO ma budowę macierzową. Dla każdej z czterech kategorii wiekowych (etapów) zaproponowano odrębne listy kompetencji. Oznaczenia etapów edukacyjnych dostosowane są do obowiązującego w Stanach Zjednoczonych systemu K-12; etapy: 2 (7-8 lat), 3-5 (8-11 lat), 6-8 (11-14 lat), 9-12 (14-18).

Druga płaszczyzna macierzy podzielona została na aspekty, które następnie uszczegółowiono (wydzielając bardziej szczegółowe obszary, a w ramach nich umieszczając wykazy kompetencji wraz z przykładami działań, w których uczeń wykorzystuje określonego kompetencje). Główne aspekty działalności ucznia to:

Wyraźnie widać tutaj wpływy grup uczestniczących w budowie katalogu. Wyraźnie wyeksponowana jest część informacyjna (konstruowanie pytań, analiza i rozumienie przekazów), technologiczna i społeczna.

Mimo macierzowej budowy MEMO stosuje powtórzenia. Jeżeli katalog przewiduje kształcenie danej kompetencji podczas dwóch różnych etapów edukacyjnych, pojawia się ona w obu dokumentach.

Wróć do listy katalogów i raportów