1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Survey of Schools: ICT in Education

Twórca: European Schoolnet, University of Liege Psychology and Education
Rok: 2013
Kraj: Europa

Pobierz raport

Raport diagnozuje zastosowanie ICT w szkołach, skupiając się na kwestiach dostępu, postawach wobec technologii cyfrowych i ich zastosowaniach edukacyjnych. Badania przeprowadzone zostały na zlecenie Komisji Europejskiej przez European Schoolnet i Unversity of Liege Psychology and Education. Dane do raportu zostały zgromadzone w latach 2011-12 w 31 krajach (27 krajów z Unii Europejskiej plus Norwegia, Islandia, Chorwacja i Turcja). Badania objęły swoim zasięgiem 190 tys. respondentów wśród, których znajdowali się nauczyciele, dyrektorzy szkół i uczniowie.

Autorzy raportu zdiagnozowali stan wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji i zaproponowali szereg rekomendacji dotyczących polityki sprzyjającej upowszechnianiu ICT w szkołach na różnych poziomach edukacji. Raport stwierdza, że w większości z badanych krajów nie ma już problemu z dostępem do Internetu i technologii ICT w szkołach. Niemniej jednak odnotowano, że dostęp do technologii nie jest w żaden sposób skorelowany z częstotliwością ich wykorzystania podczas zajęć realizowanych w szkole. Badania pokazały, że większość nauczycieli posiada umiejętności niezbędne do uczenia się z wykorzystaniem technologii cyfrowych, ale najczęściej korzysta z nich w celu przygotowania się do zajęć, nie wykorzystując ich w bezpośredniej pracy z uczniem w klasie. Skutkuje to znikomym wykorzystaniem technologii ICT przez samych uczniów w szkole. Zjawisko to utrzymuje się pomimo braku barier technologicznych.

Raport udowadnia, że zasadniczy wpływ na efektywne wykorzystanie ICT w szkole ma poziom kompetencji nauczyciela dotyczący technologii cyfrowych oraz jego postawa wobec tychże. Szkoły, w których nauczyciele deklarują się jako osoby, które nie mają problemu z wykorzystaniem ICT dużo częściej wykorzystują komputery, tablice interaktywne i sieć na zajęciach. Ważny jest tu również fakt wpływu dobrze wyszkolonych nauczycieli na samych uczniów, którzy pod ich wpływem sami rozwijają swoje umiejętności i dobrze oceniają wpływ ICT na atmosferę w klasie. Tym samym program zachęcający nauczycieli do rozwijania swoich kompetencji ICT pozwoli w pełni wykorzystywać istniejące zasoby technologiczne.

Badania uczniów wykazały, że użycie przez nich technologii ICT na lekcjach pozostaje daleko w tyle w stosunku do wykorzystania ich w środowisku domowym. W istotny sposób wpływa to na kształt ich kompetencji cyfrowych oraz poziom pewności siebie przy ich wykorzystaniu. Raport wykazał, że uczniowie, którzy w szkole mają dostęp do ICT i mogą rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie są bardziej pewni siebie w kwestiach dotyczących korzystania z ICT niż uczniowie, którzy rozwijają swoje kompetencje tylko w domu i a ich dostęp do ICT w szkole jest znikomy.

Wróć do listy katalogów i raportów