1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Standards for Technological Literacy

Twórca: International Technology Education Association
Rok: 2007
Kraj: [międzynarodowy]

Pobierz katalog

Prezentowany katalog jest dziełem międzynarodowej organizacji działającej na rzecz edukacji inżynierskiej oraz technologicznej. ITEA stawia sobie za cel edukację podnoszącą kompetencje w tych obszarach poprzez wykorzystanie dziecięcej i młodzieżowej kreatywności, innowacyjności i gotowości do eksperymentowania. W zamyśle twórców powstał jako rama edukacji technologicznej do włączenia w programy kształcenia, w amerykańskim systemie oświatowym K-12.

Członkowie ITEA rozumieją kompetencje technologiczne jako sprawne korzystanie, zarządzanie, ocenę i rozumienie technologii, czyli pełne wykorzystanie jej potencjału. Uznają też, że sama technologia jest z jednej strony konstruowana przez społeczeństwo, ale też sama buduje, redefiniuje społeczeństwo.

Każdy z ujętych w katalogu standardów odnosi się do innego obszaru korzystania czy rozumienia technologii oraz jej roli w życiu człowieka. Standardy określają zakładane kompetencje, które zdaniem ITEA uczniowie powinni nabywać przede wszystkim w szkole. Inne są zakładane efekty, zadania do wykonania (np. opanowanie pewnej umiejętności lub zrozumienie jakiejś technologii) na różnych etapach edukacji. Katalog zawiera odrębne propozycje na każdy z etapów edukacyjnych (podział na grupy wiekowe).

Z punktu widzenia kompetencji informacyjnych i medialnych, szczególnie ważne wydają się punkty: technologia i społeczeństwo (uczeń rozumie jaki jest społeczny, ekonomiczny i polityczny wpływ technologii; jak wpływa ona na otoczenie; jaka jest rola społeczeństwa w rozwijaniu i korzystaniu z technologii; jaka jest historia rozwoju technologii) oraz świat zaprojektowany (rozumie i wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne).

Katalog jest propozycją zorientowaną na STEM (science, technology, engineering, mathematics), a więc kompetencje związane z naukami ścisłymi, włącza w nie jednak humanistyczną refleksję nad związkiem technologii z życiem codziennym człowieka, zmianą struktury społecznej, naszych nawyków itp.

Odnosi się nie tylko do technologii związanych z branżą komputerową, ale i innych urządzeń i wytworów (np. technologie grzewcze, alternatywne źródła energii).

Wróć do listy katalogów i raportów