Fundacja Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa

tel/fax: (22) 621-30-17
e-mail: fundacja@nowoczesnapolska.org.pl

NIP: 952-187-70-87
KRS: 0000070056
REGON: 017423865
Numer konta: 59 1030 0019 0109 8530 0040 5685

Koordynatorki projektu:
Dorota Górecka, Barbara Krywoszejew
edukacjamedialna [at] nowoczesnapolska.org.pl