1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

The Global Information Technology Report. Growth and Jobs in a Hyperconnected World

Twórca: World Economic Forum, Cornell University, INSEAD
Rok: 2013
Kraj: (międzynarodowy)

Pobierz raport

Raport sporządzony przez World Economic Forum, Cornell University, INSEAD. Główna problematyka prezentowanych w raporcie badań i analiz skupia się na kwestiach związanych z ekonomicznymi implikacjami technologii cyfrowych. Badacze pracujący nad raportem reprezentują zarówno instytucje naukowe, jak i firmy komercyjne. Wśród badań znaleźć można analizy dotyczące tego, w jaki sposób proces digitalizacji wpływa na wzrost ekonomiczny i kreowanie nowych miejsc pracy. Podkreślana jest tu rola kompetencji medialnych jako czynnika często decydującego o zatrudnieniu pracownika przez pracodawcę. W tym sensie kompetencje medialne nie są tylko kwestią osobistą, ale przyczyniają się do społecznego i ekonomicznego rozwoju.

Jedną z istotnych kompetencji medialnych podkreślanych w różnych artykułach składających się na raport jest umiejętność analizy i pozyskiwania danych. Szczególnie istotne są tu tzw. big data, duże ilości informacji, za pomocą których można prognozować trendy ekonomiczne, społeczne i kulturowe.

Raport przytacza szereg przykładów wykorzystania technologii cyfrowych i Internetu oraz wdrażania do kompetencji medialnych w takich krajach jak Rwanda, Kolumbia, Urugwaj czy Panama, które przyczyniły się do poprawy warunków społecznych i ekonomicznych w tych Państwach.

Wróć do listy katalogów i raportów