1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Edukację Medialną, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x

Museums, Libraries, and 21st Century Skills

Twórca: Institute of Museum and Library Services (IMLS)
Rok: 2009
Kraj: USA

Pobierz katalog

Institute of Museum and Library Services (IMLS) to organizacja zrzeszająca amerykańskie muzea i biblioteki. IMLS postrzega te instytucje jako centra uczenia się, rozwoju kompetencji istotnych dla rozwoju lokalnej aktywności i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Prezentowany katalog jest narzędziem, które wspierać ma instytucje we włączaniu tej wizji w życie.

Kompetencje medialne i informacyjne stanowią jedynie wycinek katalogu. Pozostałe części dotyczą uczenia się rozumianego dość wąsko (np. umiejętność czytania i pisania, liczenia, wypowiadania się), pracy (głównie kompetencje miękkie, np. efektywnie zarządzaj czasem i zadaniami) oraz tzw. tematów 21 w. (np. rozumienie innych narodów i kultur). Wracając do uczenia się przez i do mediów, w tym obszarze bibliotekarze i muzealnicy wyróżnili następujące grupy kompetencji 1) informacyjne: dostęp, ocena i wykorzystanie informacji; 2) medialne: analiza mediów (przekazów medialnych), tworzenie treści; 3) technologiczne: efektywne wykorzystanie technologii (np. skorzystanie z technologii przy organizowaniu informacji).

Kompetencje opisane są w sposób dość ogólny. Opis nie stanowi tego, co wyróżnia prezentowany katalog. To, co w nim szczególne, to ukazany związek pomiędzy możliwością realizacji założonej przez Instytut wizji a przyjętych w bibliotece czy muzeum rozwiązań systemowych. Elastyczna struktura i otwarcie na zespołowy model pracy to – wg twórców – cechy mocniej przystające do instytucji 21 w. aniżeli preferowanie indywidualnej pracy nad zadaniami i stałej struktury. Przedstawione w dokumencie krótkie studia przypadków czynią ten opis dynamiczniejszym, bardziej namacalnym, choć jednocześnie utrudniają nawigację po katalogu.

Wróć do listy katalogów i raportów